BMI-Funktion

Automatisk BMI-beregning.
Visse personvægte er forsynet med integreret BMI-funktion, hvilket betyder at vægten automatisk udregner og viser BMI-tallet i displayet sammen med vægten, når man har indtastet personens højde.

BMI-tallet
BMI betyder Body Mass Index, og er en metode til at beregne om man er overvægtig.
 
Ud fra vægt og højde udregner vægten din BMI.

BMI under 18,5 = undervægt
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI over 25-29,9 = overvægt
BMI over 30 = fedme

Denne udregningsmetode anvendes meget i moderne vægtforskning.

Vægte med BMI-funktion:

Type SV-SECA 701

Type SV-SECA 704

Type SV-SECA 882

Type SV-959

Sydjyllands Vægtfabrik • Kolding • Telefon 7552 0530