Kalibrering

Kravene til nøjagtighed og veldokumenteret måling er høje og stadigt stigende. For virksomhederne betyder det, at præcisionen af det anvendte måleudstyr skal være stor, hvad enten det drejer sig om måleudstyr i en produktion, en servicevirksomhed, eller når udstyret anvendes i forbindelse med handel og eksport.

Kravene til måleudstyrets nøjagtighed er ofte beskrevet i virksomhedens kvalitetsstyringssystem eller er lovbestemt. Der vil være fastsat terminer for, hvor ofte måleudstyret skal kontrolleres.

Sydjyllands Vægtfabrik tilbyder en totalløsning inden for måleudstyr, hvor vi tilgodeser kundernes behov på bedste vis, i tæt samarbejde med FORCE Technology akkrediteret af DANAK.

Reparation af vægte

Vi udfører service og reparation af alle slags industrivægte.

 

Se mere

Kontakt Sydjyllands Vægtfabrik

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger: